Vērtēšanas metodes

Moduļa novērtēšana

Pamatojoties uz prasmju/kompetenču sarakstu, moduļa novērtēšana tiks veikta kopā ar/pēc:

  • Partnerības organizētās skolotāju tiešsaistes starptautiskās fokusa grupu diskusijas.
  • Skolēnu pašnovērtējums un salīdzinošais vērtējums atklātā dialogā, dienasgrāmatās vai videoierakstos.
  • Skolēnu fokusa grupu diskusijas, ko vada un dokumentē skolotāji.
  • Tiešsaistes anketas skolotājiem. Dokumentētas apaļā galda diskusijas ar skolēniem.
  • Tiešsaistes moduļu novērtējuma anketa, ko aizpilda skolēni.