Modulis 2

2. Idejas sagatavošana

Stundas2-5
Mācību priekšmetiDabaszinātnes un sociālās zinības, māksla, valodas, vēsture un matemātika
TēmasInformācijas vākšana un projektu ideju izstrāde

Apraksts

Šī moduļa mērķis ir ļaut dalībniekiem iegūt zināšanas un izpratni par savu kopienu, uzlabot komunikācijas prasmes, apkopot un analizēt informāciju par savu kopienu, lai izstrādātu risinājumus problēmām savā kopienā.

Moduļa mācību rezultātu kritēriji

Dalībnieki ir ieguvuši zināšanas par šādām tēmām:
 • Sabiedrības problēmu risināšana savā kopienā – sākot no plašāka mēroga līdz praktiska līmeņa problēmai, kas būtu jārisina vai jāattīsta;
 • Pamatotu lēmumu pieņemšanas process un viedokļu veidošana;
 • Informācijas vākšanas un konstruktīvas pārskatīšanas pieejas;
 • Pārmaiņu virzošie un ierobežojošie faktori.
Dalībnieki ir apguvuši šādas prasmes:
 • IT un konstruktīvās prasmes informācijas vākšanā, analīzē no vispārīga līdz praktiskajam līmenim.
 • Sociālās prasmes, tikšanās ar “profesionāliem” cilvēkiem vai ieinteresētajām personām savā kopienā.
 • Kā izveidot un attīstīt savu viedokli (instinkts, izpēte, atgriezeniskā saite un atvērtība pārmaiņām).
 • Pārmaiņu virzošo un ierobežojošo faktoru noteikšana, piemēram, spēka lauka analīze (Force Field Analysis)
 • Komunikācijas prasmes: kā uzdot jautājumus, lai tie būtu skaidri, kā uzklausīt atbildes, kā tos pierakstīt vai dokumentēt citā veidā.
Dalībnieki ir ieguvuši šādas kompetences, lai praksē pielietotu vispārējās zināšanas un prasmes:
 • Izstrādāt ideju par to, kā dot savu ieguldījumu savas kopienas izaicinājuma vai problēmas risināšanā;
 • Spēja saņemt un izmantot atgriezenisko saiti savas idejas tālākai attīstībai;
 • Prezentēt savas idejas, rakstiskas esejas, video, Powerpoint.

Moduļa mācību plāni un darba lapas
Pielikums 4 – Ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanas piemēri Latvijā (https://lapas.lv/lv/globalie-merki/)


Atpakaļ uz sadaļu “ENGAGE moduļi”