Modulis 3

3. Idejas attīstība

Stundas4-8
Mācību priekšmetiDabaszinātnes un sociālās zinības, māksla, valodas, vēsture un matemātika
TēmasDarbnīcas un grupu darbs, ieinteresēto personu iesaistīšana un izvēlēto projektu ideju izstrāde

Apraksts

Šis modulis ietver ideju darbnīcas organizēšanu, kurā skolēni mācās uzklausīt un novērtēt visas individuāli izstrādātās idejas, kā arī organizēt balsojumu starp iesniegtajiem projektiem/idejām. Šis process nodrošina sagatavošanos izvēlēto ideju prezentēšanai pašvaldībām lēmumu pieņemšanas procesā.

Moduļa mācību rezultātu kritēriji

Dalībnieki ir ieguvuši zināšanas par šādām tēmām:
 • Dažādi izaicinājumi savā kopienā;
 • Demokrātijas nosacījumi un sabiedrības līdzdalība lēmumu pieņemšanā;
 • Grupas dinamika un komandas darbs.
Dalībnieki ir apguvuši šādas prasmes:
 • Prasmes prezentēt savu projekta ideju;
 • Kritiskā domāšana un pamatojums;
 • Aktīva klausīšanās un konstruktīva atgriezeniskā saite;
 • Sadarbības un komandas darba prasmes;
 • IT un multivides pieeja datu vākšanai.
Dalībnieki ir ieguvuši šādas kompetences, lai praksē pielietotu vispārējās zināšanas un prasmes:
 • Debatēt un pamatot sniegtos ieteikumus;
 • Darbs komandā, izstrādājot idejas/projektus, kuru mērķis ir risināt savas kopienas problēmas vai izaicinājumus;
 • Izmantot dažādas IT un multivides prasmes datu vākšanā un ideju prezentēšanā.

Moduļa mācību plāni un darba lapas
Atpakaļ uz sadaļu “ENGAGE moduļi”