Apmācību aktivitātes – 3.Pārtika un pārtikas ilgtspēja tiešsaistē

Informācija ir pieejama angļu valodā (skatīt šeit).