Curriculum – Suomi

Maaseudun nuorten sitouttaminen (Engaging Rural Youth) -hankkeen tavoitteena on varustaa maaseutuyhteisöjen nuoria neljästä Euroopan maasta (12-14-vuotiaita) tarvittavalla tietotaidolla, jotta nämä pystyisivät sitoutumaan mielekkäällä tavalla paikkakuntansa tulevaisuuteen; osallistumaan aktiivisesti tulevaisuuden päätöksentekoon sekä toteuttamaan erilaisia maaseudun kehittämiseen liittyviä toimia.

ENGAGE-opetussuunnitelma on pedagoginen kehys neljän viikon koulutukselle, jossa osallistujat keskustelevat yhteisön kehittämiseen sekä maaseutuyhteisöjen elvyttämiseen ja kestävyyteen liittyvistä aiheista. Sitten he kehittävät sekä yksin että ryhmissä innovatiivisia ideoita oman paikkakuntansa vahvistamiseksi. Nämä ideat esitellään julkisessa tapahtumassa sekä paikallisyhteisön sidosryhmille kurssin lopussa. Esitysten jälkeen paikalliset päättäjät ja yhteisön sidosryhmät valitsevat ideoita kehitettäviksi tai suoraan yhteisössä toteutettaviksi.

ENGAGE-opetussuunnitelma sisältää kehyksen ENGAGE-kurssin“pilotti”-toteutukseen. Suunnitelmaan sisältyvät kurssin tavoitteiden ja oppimistulosten kuvaukset, kurssin teemat ja niiden järjestys sekä tulosten koonti ja arviointi. Opetussuunnitelma julkaistaan ​​englanniksi, minkä lisäksi se käännetään kunkin ENGAGE-kumppanimaan kielelle, ottaen huomioon myös kunkin maan omat kansalliset opetussuunnitelmat. ENGAGE-opetussuunnitelma on avoin koulutusresurssi, jota voivat käyttää ja soveltaa peruskoulut  ja opettajat myös ENGAGE-kumppanuuden ulkopuolella eri Euroopan maissa.

Opetussuunnitelman pohjalta ENGAGE-projektissa luodaan myös Opettajan käsikirja (a Handbook for Teachers), jossa kerrotaan kurssin taustasta, pedagogisesta strategiasta ja toteutus- ja arviointimenetelmistä, sekä annetaan suuntaviivoja nuorten vaikuttamisesta käytävään keskusteluun, innovatiivisten projektien (mm. nuorten yrittäjyys projektit) kehittämiseen sekä nuorten päätöksentekoelinten perustamiseen.