Evaluation methods – Suomi

Moduulin arviointi

  • Projektin toimesta järjestetyt hankkeessa mukana olevien opettajien väliset verkkokeskustelut.
  • Oppilaiden fokusryhmä keskustelut opettajien ohjaamina ja dokumentoimina.
  • Oppilaiden itsearviointi avoimilla kysymyksillä ja päiväkirjan tai videon avulla esitettyinä.
  • Yksittäisten ideoiden esittelyn ja multimedian käytön arviointi.
  • Online-kyselylomakkeet opettajille. Dokumentoidut yhteiset keskustelut oppilaiden kanssa.
  •  Online-arviointilomakkeet oppilaille täytettäviksi.