Handbook – Suomi

Opetussuunnitelman pohjalta ENGAGE-projektissa luodaan myös Opettajan käsikirja (a Handbook for Teachers), jossa kerrotaan kurssin taustasta, pedagogisesta strategiasta ja toteutus- ja arviointimenetelmistä, sekä annetaan suuntaviivoja nuorten vaikuttamisesta käytävään keskusteluun, innovatiivisten projektien (mm. nuorten yrittäjyys projektit) kehittämiseen sekä nuorten päätöksentekoelinten perustamiseen.