Module 1 – Suomi

1. ENGAGE: oma paikkakuntani ja YK:n Kestävän kehityksen tavoitteet  

Tuntimäärä3-4
OppiaineetLuonnontieteet, yhteiskuntatieteet, taide , kielet, historia ja matematiikka
AiheetOma yhteisömme, kestävä kehitys ja YK:n Kestävän kehityksen tavoitteet

Moduulin kuvaus

Tämän moduulin tavoitteena on, että oppilaat hankkivat tietoa ja ymmärrystä erilaisista aiheista ja teemoista, jotka liittyvät heidän oman maaseutuyhteisönsä toimintaan (talous, historia, kulttuuri, hallintorakenne), kestävän kehityksen ja kestävän elämäntavan käsitteestä sekä siitä miten Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteet (SDG) liittyvät heidän omaan elämäänsä ja yhteisönsä tulevaan kehitykseen. Muut käsitellyt aiheet/teemat liittyvät aktiivisena demokraattisena kansalaisena toimimiseen sekä itsensä kehittämiseen.

Moduulin oppimistulosten arviointikriteerit

Osallistujille kertyy tietoa seuraavista asioista:
 • yhteisö, jossa he asuvat; millaisia palveluita on saatavilla, millaisia yrityksiä ja yhdistyksiä alueella toimii ja millainen on sen hallintorakenne.
 • kestävän kehityksen ja kestävien elämäntapojen käsitteet sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, suhteessa siihen miten niitä voidaan soveltaa omassa yhteisössä.
 • lähestymistapoja ja menetelmiä omien vahvuuksien ja arvojen selvittämiseen.
 • millaista IT ja multimedia teknologiaa on saatavilla omien ideoiden ja projektien esittelyyn ja jakamiseen.
Osallistujille kertyy osaamista seuraavissa asioissa:
 • Kotipaikkakunnan ajankohtaisten haasteiden pohtiminen ja omia ratkaisujen hakeminen liittyen kestävän kehityksen tavoitteisiin tai erityisiin paikallisiin haasteisiin.
 • IT- ja multimedia lähestymistapojen käyttö ideoiden esittämisessä 
 • Kestävän kehityksen tavoitteiden soveltaminen paikallisiin olosuhteisiin, haasteisiin ja ongelmiin
 • Tietojen kerääminen ja analysointi
 • Ideoidensa esittely vertaisryhmälle
Osallistujat pystyvät soveltamaan käytäntöön yleistietoaan, osaamistaan ja taitojaan voidakseen:
 • mukauttaa kestävän kehityksen tavoitteita paikalliseen yhteisöön ja omaan elämäänsä
 • pohtia kotiyhteisöilleen ominaisia haasteita
 • valita tutkittavakseen tietyn aiheen
 • valita menetelmät tiedon keräämiseksi ja analysoimiseksi
 • raportoida tai esitellä ratkaisuja haasteeseen/ongelmaan objektiivisesti ja rehellisesti