Module 2 – Suomi

2. ENGAGE: ideointivaihe

Tuntimäärä3-4
OppiaineetLuonnontieteet, yhteiskuntatieteet, taide , kielet, historia ja matematiikka
Aiheet Tiedon keruu sekä projektin ideointi

Moduulin Kuvaus

Tämän moduulin tarkoituksena on antaa osallistujille mahdollisuus hankkia tietoa ja ymmärrystä kotipaikkakunnastaan, parantaa kommunikaatiotaitojaan, kerätä ja analysoida tietoa yhteisöstään tavoitteenaan kehittää ratkaisu johonkin paikalliseen ongelmaan tai haasteeseen.

Moduulin oppimistulosten arviointikriteerit

Osallistujille kertyy tietoa seuraavista asioista:
 • Yhteiskunta ilmiönä; miten se näyttäytyy omassa yhteisössä – alkaen suuremmasta mittakaavasta ja päätyen käytännön tason ongelmaan, joka pitäisi ratkaista tai hoitaa.
 • Hyvän päätöksenteon taustalla olevat prosessit ja mielipiteiden muodostus.
 • Lähestymistavat tiedon keräämiseen ja kriittiseen tarkasteluun.
 • Voimat, jotka ajavat ja rajoittavat muutosta.
Osallistujille kertyy osaamista seuraavissa asioissa:
 • IT-taidot sekä kriittisyys tiedon keräämisessä ja analysoimisessa yleiselle käytännön tasolle.
 • Sosiaaliset taidot, ihmisten tai sidosryhmien ”ammattimainen” kohtaaminen omassa yhteisössä.
 • Oman mielipiteen muodostamisen ja kehittämisen taito (vaisto, tutkimus, palaute ja avoimuus muutokselle).
 • Muutoksia ajavien ja rajoittavien voimien tunnistaminen (Force Field Analysis eli voimakenttäanalyysi)
 • Viestintätaidot: kuinka esittää kysymykset selkeässä muodossa, miten kuunnella, tehdä muistiinpanoja tai dokumentoida muulla tavalla.
Osallistujat pystyvät soveltamaan käytäntöön yleistietoaan, osaamistaan ja taitojaan voidakseen:
 • saada käsityksen siitä, miten voi osallistua yhteisön haasteen tai ongelman ratkaisemiseen
 • sisäistää kyvyn vastaanottaa ja hyödyntää palautetta ideansa kehittämiseen.
 • Esitellä ideoitaan IT-teknologian ja multimedian avulla, esim. kirjallinen essee, video, powerpoint.