Afrakstur verkefna

Upplýsingar eru fáanlegar á ensku (sjá hér).