ENGAGE projekts

Engaging Rural Youth (ENGAGE) ir 29 mēnešu projekts, kura mērķis ir atbalstīt lauku jauniešus (12-14 gadu vecumā) iesaistīties lauku kopienas attīstībā. Mērķis ir nodrošināt jauniešus Eiropas lauku kopienās ar nepieciešamajiem instrumentiem, kompetencēm un prasmēm, lai viņi varētu aktīvi piedalīties turpmāko lēmumu pieņemšanā savās kopienās, jēgpilni sadarboties ar ieinteresētajām personām un īstenot dažādus ar lauku kopienu attīstību saistītus pasākumus.

Projekta rezultāti

Informācija ir pieejama angļu valodā (skatīt šeit).

Apmācību aktivitātes

Informācija ir pieejama angļu valodā (skatīt šeit).