Rokasgrāmata

1. Kursa mērķis un priekšvēsture

2. Pedagoģiskā stratēģija

3. Rīki darbam ar dažādām tēmām

Katra skola 4 nedēļu kursa laikā strādās ar dažām vai visām turpmāk minētajām tēmām:

  • Ilgtspēja;
  • Inovācijas un uzņēmējdarbība;
  • Multikulturālisms un visaptverošas zināšanas;
  • Radošums, kultūras mantojums un māksla;
  • Labklājība, pašrealizācija un pašregulācija;
  • Demokrātiskā līdzdalība, cilvēktiesības, mijiedarbība un sava viedokļa un ideju paušana;
  • Darba dzīves kompetences un nodarbinātība.

Šī rokasgrāmata sniegs instrumentus dažādām tēmām.

Metodes tiek apkopotas no projektiem, kas veicina jauniešu līdzdalību, un no projektā iesaistītajiem skolotājiem.

4. Inovatīvu ideju attīstība

5. Vērtēšanas metodes un rīki

6. Jauniešu lēmējinstitūciju izveide


Jauniešu padomes

Jauniešu padomes ir pārstāvības struktūras, kas konsultatīvā lomā piedalās jaunatnes politikas apspriešanā un noteikšanā. Viņiem ir tiesības formulēt viedokļus un ieteikumus par jaunatnes jautājumiem, kas vērsti uz politikas veidošanas institūcijām visos valdības līmeņos.