Läroplan

Projektet Engaging Rural Youth (ENGAGE) är ett projekt vars syfte är att rusta unga människor på landsbygden i fyra europeiska länder med nödvändiga kunskaper, kompetenser och färdigheter för att aktivt kunna delta och känna engagemang i framtida frågor som rör utvecklingen av deras landsbygd.


Läroplanen som ENGAGE har utvecklat utgör ett pedagogiskt ramverk för en fyra veckor lång utbildning där deltagarna kommer få möjlighet att diskutera ämnen relaterade till samhällsutveckling och för ett hållbart samhälle. De kommer att arbeta individuellt och i grupp med att utveckla och ta fram innovativa idéer. I slutet av kursen kommer de få möjlighet att presentera sina idéer för beslutaförfattarna och andra intresserad i deras hemort. Förhoppningsvis kommer detta innebära att deras idéer implementeras i den kommunala verksamhetsplanen.


ENGAGEs läroplan ger ett ramverk för pilotimplementeringen av ENGAGE Training Course. Detta inkluderar definition av kursmål, lärandemål, teman, sammanhang, organisation, utvärdering av resultat och bedömning. Läroplanen kommer att publiceras på engelska och sedan anpassas och översättas till partnerspråk med hänsyn till nationella läroplaner och skolplaner i vart och ett av ENGAGE partnerländerna. Läroplanen är en öppen utbildningsresurs som kan tillämpas av grundskolor och lärare utanför ENGAGE-partnerskapet och i olika länder över hela Europa