Evaluation methods – Svenska

Utvärdering av modulen
• Transnationella fokusgruppsdiskussioner online med lärare organiserade av
partnerskapet.
• Fokusgruppsdiskussioner med elever som underlättas och dokumenteras av
lärare.
• Självutvärdering av elever med hjälp av öppna frågor och presentation i
dagböcker eller videologgar.
• Bedömning av presentation av individuella idéer och användning av flera
medier.
• Online frågeformulär för lärare. Dokumenterade runda diskussioner med
elever.
• Enkät för utvärdering av onlinemoduler som fylls i av elever.