Utvärderingsmetoder

Utvärdering av modulen
• Transnationella fokusgruppsdiskussioner online med lärare organiserade av partnerskapet.
• Fokusgruppsdiskussioner med elever som underlättas och dokumenteras av lärare.
• Självutvärdering av elever med hjälp av öppna frågor och presentation i dagböcker eller videologgar.
• Bedömning av presentation av individuella idéer och användning av flera medier.
• Online frågeformulär för lärare. Dokumenterade runda diskussioner med elever.
• Enkät för utvärdering av onlinemoduler som fylls i av elever.