Handbok

Baserat på läroplanen kommer ENGAGE-projektet också att utveckla en handbok för lärare som förklarar bakgrunden till kursen, pedagogisk strategi och metoder för genomförande, bedömningsmetoder samt riktlinjer och aktiviteter relaterade till diskussion om teman, utveckling av innovativa projekt (entreprenörsaktiviteter) och inrätta beslutsfattande organ för ungdomar.