Handbook – Svenska

Baserat på läroplanen kommer ENGAGE-projektet också att utveckla en handbok
för lärare som förklarar bakgrunden till kursen, pedagogisk strategi och metoder
för genomförande, bedömningsmetoder samt riktlinjer och aktiviteter relaterade
till diskussion om teman, utveckling av innovativa projekt (entreprenörsaktiviteter)
och inrätta beslutsfattande organ för ungdomar.