Modul 3

 3. ENGAGE – Workshop kring idéer

Tidsåtgång4-8
ÄmneSamhällsvetenskapliga ämnen. NO, bild, matematik  
UppläggWorkshop och grupparbeten, tillsammans med lokala aktörer för att utveckla och välja ut idéer. 

Beskrivning

I denna modul anordnas en idéworkshop, där eleverna lär sig att lyssna på och utvärdera alla individuellt utvecklade idéer samt organisera en omröstning mellan presenterade projekt/idéer. Denna process förbereder för att presentera utvalda idéer för kommunernas beslutsprocesser.

Kriterier för denna moduls läranderesultat

Deltagare ska ha fått kunskap om:

 • olika utmaningar i samhället där de bor
 • demokratiregler och allmänhetens deltagande i beslutsfattande
 • gruppdynamik och teamarbete.

Deltagarna kommer att förvärva färdigheter i:

 • Färdigheter i presentationstekniker 
 • Kritiskt tänkande och motivering
 • Aktivt lyssnande och kritisk feedback
 • Samarbete och förmåga att arbeta i grupp
 • IT- och multimediametoder för datainsamling

Deltagarna kommer att få kompetens att omsätta allmänna kunskaper och färdigheter:

 • Debattera och motivera de rekommendationer de ger
 • Arbeta i ett team med att utveckla idéer/projekt som syftar till att lösa en samhällsfråga eller en utmaning
 • Använd olika IT- och multimedia färdigheter vid datainsamling och presentation av idéer. 
 • Online transnationella fokusgruppsdiskussioner av lärare organiserade av partnerskapet. 
 • Kursutvärdering baserad på lärares dagböcker och utvärderingsblad.
 • Självutvärdering av elever med hjälp av öppna frågor och presentation i dagböcker eller videologgar.
 • Fokusgruppsdiskussioner av elever underlättade och dokumenterade av lärare.
 • Online frågeformulär för lärare. Dokumenterade runda diskussioner med elever.
 • Frågeformulär för onlinekursutvärdering som fyllts i av elever.