Modul 4

4. ENGAGE presentation av lösningar och engagera sig med beslutsfattare

Tid3-4
ÄmnenNO, bild, språk, historia, matematik
OmrådeUtveckla och presentera projekt för intressenter och beslutsfattare.  

Beskrivning

Syftet med denna modul är att deltagarna skaffar sig färdigheter som skapar en process för allmänhetens deltagande i samhällsutveckling och beslutsfattande. Detta inkluderar att inrätta ett ungdomsparlament som involverar viktiga intressenter och beslutsfattare.

Kriterier för denna moduls läranderesultat

 • Hur de kan definiera relevanta intressenter och beslutsfattande organ och personer i samhället, till exempel beslutsfattare på samhällsnivå, föreningar, företagsägare, medborgare eller medborgargrupper som står inför utmaningar 
 • Metoden de bestämmer sig för att använda i presentationerna i ungdomsriksdagen
 • Hur allmänheten kan inkluderas i beslutsprocessen.

Deltagarna kommer att förvärva färdigheter i:

 • Lagarbete, bygga och utveckla sina styrkor inom kommunikation och samarbete
 • Att vara en förespråkare för sin egen lösning som de kommer att presentera för beslutsfattare och intressenter
 • Hur olika arbetssätt kan tillämpas i ett ungdomsparlament.  

Deltagarna kommer att få kompetens i följande allmänna kunskaper och färdigheter:

 • Kommunicera och motivera sin idé
 • Presentations- och prestationsförmåga, bygga på gruppdynamik och individuella styrkor
 • Använda multimediametoder för att sprida och presentera sin idé/lösning
 • Deltagande i beslutsprocess för att välja ut en vinnande idé eller idéer som ska implementeras för att bidra till en samhällsutmaning eller fråga.

Baserat på kompetens-/kompetenslistan kommer modulutvärderingen att genomföras med/av:

 • Transnationella fokusgruppsdiskussioner online för lärare organiserade av partnerskapet.
 • Kursutvärdering baserad på lärares dagböcker och utvärderingsblad. 
 • Självutvärdering av elever med hjälp av öppna frågor och presentation i dagböcker eller videologgar. 
 • Fokusgruppsdiskussioner med elever som underlättas och dokumenteras av lärare. 
 • Online frågeformulär för lärare. Dokumenterade runda diskussioner med elever. Kursutvärderingsformulär online fyllt i av elever.