Module 3 – Suomi

3. ENGAGE: ideoiden esittely ideapajassa

Tuntimäärä4-8
OppiaineetLuonnontieteet, yhteiskuntatieteet, taide, kielet, historia ja matematiikka
AiheetPajatyöskentely, ryhmätyöskentely, yhteydenpito sidosryhmiin ja valittujen projekti-ideoiden kehittäminen eteenpäin

Moduulin kuvaus

Tämä moduuli sisältää ideatyöpajan järjestämisen, jossa oppilaat oppivat kuuntelemaan ja arvioimaan kaikkia yksilöllisesti kehitettyjä ideoita sekä järjestämään äänestyksen esitettyjen projektien/ideoiden välillä. Tämä prosessi toimii valmistavana vaiheena valittujen ideoiden esittelyyn oman paikkakunnan päättäjille.

Moduulin oppimistulosten arviointikriteerit

Osallistujille kertyy tietoa seuraavista asioista:
 • erilaiset ​​haasteet kotipaikkakunnan yhteisössä
 • demokratian säännöt ja yleinen osallistuminen päätöksentekoon
 • ryhmädynamiikka ja tiimityöskentely
Osallistujille kertyy osaamista seuraavissa asioissa:
 • projekti-idean esittelyssä tarvittavat esiintymistaidot
 • Kriittinen ajattelu ja perustelun taito
 • Aktiivinen kuuntelu ja kriittinen palaute
 • Yhteistyö- ja tiimityötaidot
 • IT- ja multimedia lähestymistavat tiedonkeruussa
Osallistujat pystyvät soveltamaan käytäntöön yleistietoaan, osaamistaan ja taitojaan voidakseen:
 • Keskustella, argumentoida  ja perustella ehdotuksiaan
 • Työskennellä ryhmässä kehittäen ideoita /projekteja, jotka tähtäävät yhteisön ongelman tai haasteen ratkaisemiseen
 • Käytää erilaisia ​​IT- ja multimediataitoja tiedonkeruussa ja ideoiden esittämisessä