Module 4 – Suomi

4. ENGAGE: ratkaisujen esittely sidosryhmille ja päättäjille

Tuntimärä4-6
OppiaineetLuonnontieteet, yhteiskuntatieteet, taide , kielet, historia ja matematiikka.
AiheetProjektien kehittäminen ja niiden esittely sidosryhmille ja päättäjille


Moduulin Kuvaus

Tämän moduulin tarkoituksena on, että osallistujat hankkivat taitoja, joiden avulla luodaan yhteisön kehittämiseen ja julkiseen päätöksentekoon tähtäävä prosessi. Tähän sisältyy paikallisen “projekti parlamentin” perustaminen, johon osallistuu paikallisia sidosryhmiä ja päättäjiä.

Moduulin oppimistulosten arviointikriteerit 

Osallistujille kertyy tietoa seuraavista asioista:
  • Kuinka nimetä ja määritellä oleellisimmat päätöksentekoelimet, sidosryhmät ja henkilöt yhteisössä, kuten yhteisötason päättäjät, yhdistykset, yrittäjät, kansalaiset, kansalaisryhmät tai muut tahot jotka kohtaavat haasteita
  • Menetelmä, jota he päättävät käyttää esitelmissään “projekti parlamentissa”
  • Demokratian säännöt sekä lähestymistapoja yleisön osallistamiseen päätöksentekoon (miten yleisö voidaan ottaa mukaan päätöksentekoprosessiin)
Osallistujille kertyy osaamista seuraavissa asioissa:
  • Ryhmätyöskentely, kommunikaatiossa ja yhteistyössä tarvittavien vahvuuksien rakentaminen ja kehittäminen
  • Oman ratkaisun puolustaminen, ja sen puolestapuhujana toimiminen ratkaisun esittelytilanteessa
  • Fasilitointi sekä erilaiset osallistavat lähestymistavat ja miten niitä voidaan soveltaa päätöksenteossa.
Osallistujat pystyvät soveltamaan käytäntöön yleistietoaan, osaamistaan ja taitojaan voidakseen:
  • Kommunikoida ja perustella ajatuksensa
  • Esiintyä ja esitellä ajatuksensa uskottavasti, turvautuen sekä ryhmädynamiikkaan että yksilöllisiin vahvuuksiin
  • Käyttää multimedia lähestymistapoja ideoiden/ratkaisujen esittelyyn ja jakamiseen

Suunnitella ja helpottaa päätöksentekoprosessia, jolla valitaan paras idea / ideat toteutettaviksi oman yhteisön haasteen tai ongelman ratkaisemiseksi.