Modul 2

2. ENGAGE förberedelser av idéer

  Tidsåtgång    3-4 timmar
  Ämnen  Natur- och samhällsvetenskap, konst, språk, historia och matematik  
  Upplägg    Informationsinsamling och projektidéutveckling

Beskrivning

Syftet med denna modul är att låta deltagarna få kunskap och förståelse för sitt samhälle, förbättra kommunikationsförmågan, samla in och analysera information om sitt samhälle med målet att utveckla en lösning på en utmaning i samhället.

Kriterier för denna moduls läranderesultat

Deltagarna ska ha fått kunskap om:

  • Hur det ser ut – översiktligt – i det egna samhället – för att därefter komma fram till ett praktiskt problem som borde lösas eller utvecklas
  • Beslutfattningsprocessen och hur opinionsbildning fungerar
  • Krafter som driver och begränsar förändring

Deltagarna kommer att förvärva färdigheter i:

  • IT och ett kritiskt förhållningssätt till insamling av information, att analysera från en allmän   till en praktisk nivå
  • Social kompetens, att träffa professionella aktörer i det egna samhället
  • Hur man formar och utvecklar sin egen uppfattning (maginstinkt, forskning, feedback, och öppenhet för förändring)
  • Identifiera vilka krafter som driver och begränsar förändringar (Force Field Analysis)
  • Kommunikationsförmåga: hur man presenterar frågor för att vara tydlig, hur man lyssnar, hur man skriver

Deltagarna kommer att få kompetens att omsätta allmänna kunskaper och färdigheter:

  • Utveckla en idé om hur man kan bidra till lösningen av en samhällsutmaning eller fråga
  • Förmåga att ta emot och tillämpa feedback för att vidareutveckla sin idé

Presentera sina idéer med hjälp av IT-lösningar och multimedia t ex skrivna uppsatser, videor, PowerPoint