Modulis 1

1. Mana kopiena un ilgtspējīgas attīstības mērķi

Stundas3-4
Mācību priekšmetiDabaszinātnes un sociālās zinības, māksla, valodas, vēsture un matemātika
TēmasMūsu kopiena, ilgtspēja un ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi

Apraksts

Šī moduļa mērķis ir skolēniem iegūt zināšanas un izpratni par dažādām tēmām un tematiem, kas saistīti ar viņu lauku kopienas darbību/darbību (ekonomika, vēsture, kultūra, pārvaldes struktūra), par ilgtspējas un ilgtspējīga dzīvesveida jēdzienu un to, kā Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķi (IAM) ir saistīti ar viņu pašu dzīvi un viņu kopienas turpmāko attīstību. Citi apspriestie temati/tēmas attiecas uz aktīva demokrātiska pilsoņa statusa nozīmi, un daži no tiem ir pašattīstības temati.

Moduļa mācību rezultātu kritēriji

Dalībnieki ir ieguvuši zināšanas par šādām tēmām:
 • Kopiena, kur viņi dzīvo, kādi pakalpojumi ir pieejami, kādi uzņēmumi un apvienības darbojas šajā reģionā un kāda ir pārvaldes struktūra;
 • Ilgtspējas un ilgtspējīga dzīvesveida jēdziens un ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi, koncentrējoties uz to, kā tos var piemērot savā kopienā;
 • Vietējie dabas resursi, to izmantošana un nozīme vietējās ražošanas un sabiedrisko pakalpojumu jomā;
 • Pieejas un metodes savu stipro pušu un vērtību izzināšanā;
 • IT un multivides tehnoloģijas, kas pieejamas ideju/projektu izplatīšanai un prezentēšanai.
Dalībnieki ir apguvuši šādas prasmes:
 • Definēt savas idejas, pamatojoties uz savām interesēm, atsaucoties uz ilgtspējīgas attīstības mērķiem;
 • Identificēt savus un kopienas izaicinājumus, kas saistīti ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem;
 • Izmantot IT un multimediju pieejas informācijas vākšanai un ideju/projektu prezentēšanai;
 • Piemērot ilgtspējīgas attīstības mērķus vietējiem apstākļiem, problēmām un jautājumiem. 
Dalībnieki ir ieguvuši šādas kompetences, lai praksē pielietotu vispārējās zināšanas un prasmes:
 • Piemērot un pielāgot ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus vietējai kopienai un savai dzīvei;
 • Izvēlēties tēmu/tematu, ko izpētīt;
 • Izvēlēties metodes informācijas vākšanai un analīzei;
 • objektīvi un godīgi ziņot vai izklāstīt gadījumus/stāstus/risinājumus konkrētajai problēmai/izaicinājumam.

Atkarībā no izvēlētajiem mērķiem, piemēram, veselība un labklājība, dzimumu līdztiesība, atbildīgs patēriņš un ražošana utt., tiks pievienoti papildus detalizētāki kritēriji.

Moduļa mācību plāni un darba lapas


Atpakaļ uz sadaļu “ENGAGE moduļi”