Modulis 4

4. Idejas prezentācija

Stundas3-6
Mācību priekšmetiDabaszinātnes un sociālās zinības, māksla, valodas, vēsture un matemātika
TēmasProjektu izstrāde un prezentēšana ieinteresētajām personām un lēmumu pieņēmējiem

Apraksts

Šī moduļa mērķis ir palīdzēt dalībniekiem apgūt prasmes izveidot sabiedrības līdzdalības procesu kopienas attīstībā un lēmumu pieņemšanā. Tas ietver jauniešu parlamenta izveidi, iesaistot galvenās ieinteresētās personas un lēmumu pieņēmējus.

Moduļa mācību rezultātu kritēriji

Dalībnieki ir ieguvuši zināšanas par šādām tēmām:
  • Noteikt attiecīgās ieinteresētās personas un lēmumu pieņemšanas struktūras un cilvēkus kopienā, kas saskaras ar kopienas izaicinājumiem (piemēram, kopienas līmeņa politikas veidotājus, apvienības, uzņēmumu īpašniekus, iedzīvotājus vai iedzīvotāju grupas);
  • Metodes, kuras izmantot prezentācijās jauniešu padomē;
  • Demokrātijas nosacījumi un sabiedrības līdzdalības pieejas (kā sabiedrība var tikt iesaistīta lēmumu pieņemšanas procesā?)
Dalībnieki ir apguvuši šādas prasmes:
  • Darbs komandā, veidojot un attīstot savas stiprās puses komunikācijā un sadarbībā;
  • Aizstāvēt savu risinājumu, ko viņi prezentēs lēmumu pieņēmējiem un ieinteresētajām personām;
  • Koordinēšana un sabiedrības līdzdalības pieejas un to pielietošanas veidi jauniešu padomē.
Dalībnieki ir ieguvuši šādas kompetences, lai praksē pielietotu vispārējās zināšanas un prasmes:
  • Komunicēt un pamatot savu ideju;
  • Prezentācijas un uzstāšanās prasmes, pamatojoties uz grupas dinamiku un individuālajām stiprajām pusēm;
  • Multimediju pieejas izmantošana, lai izplatītu un prezentētu savu ideju/risinājumu;
  • Lēmumu pieņemšanas procesa koordinēšana un izstrāde, lai izvēlētos uzvarējušo ideju vai idejas, kas tiks īstenotas, lai palīdzētu risināt kādu kopienas izaicinājumu vai problēmu.

Moduļa mācību plāni un darba lapas

ATPAKAĻ UZ SADAĻU “ENGAGE MODUĻI”