Modul 1

1.ENGAGE mitt samhälle och Agenda 2030

Tid3-4
ÄmnenNO, bild, språk, historia, matematik
OmrådeVårt samhälle, hållbarhet och Agenda 2030

Beskrivning

Syftet med denna modul är att eleverna ska skaffa sig kunskap och förståelse för olika ämnen och teman inom de ämnen som är relaterade till driften/arbetet i det egna landsbygdssamhället (ekonomi, historia, kultur, statlig struktur), om begreppet hållbarhet och hållbarhet. livsstilar och hur FN:s mål för hållbar utveckling (SDG) är kopplade till deras egna liv och med den framtida utvecklingen i deras samhällen. Andra ämnen/teman som diskuteras relaterar till betydelsen av att vara en aktiv demokratisk medborgare och några är självutvecklingsämnen. 

Kriterier för denna moduls läranderesultat

Deltagare ska ha fått kunskap om:

 • samhället, var de bor, vilka tjänster som finns tillgängliga, vilka typer av företag och föreningar är verksamma i området och hur den styrande strukturen är
 • konceptet hållbarhet och hållbara livsstilar och FN:s Agenda 2030 med fokus på hur de kan tillämpas på deras samhälle 
 • tillvägagångssätt och metoder för att utforska sina egna styrkor och värderingar
 • IT- och multimediateknik tillgängliga för att sprida och presentera idéer/projekt

Deltagarna kommer att förvärva färdigheter i:

 • Reflektera över aktuella utmaningar i sina hemsamhällen 
 • Definiera sina egna lösningar på utmaningar kopplade till SDG-målen eller specifikt lokala utmaningar. 
 • Använda IT- och multimediametoder för att presentera sina idéer 
 • Tillämpa Agenda 2030 på lokala omständigheter, utmaningar och frågor 
 • Samla in och analysera information 
 • Presentera sina idéer för kamrater

Deltagarna kommer att få kompetens att omsätta allmänna kunskaper och färdigheter för att:

 • tillämpa och anpassa Agenda 2030 till lokala samhällen och deras egna liv
 • reflektera över utmaningar som är specifika för deras hemsamhällen
 • välj ett tema/ämne att undersöka 
 • välja metoder för att samla in och analysera information  rapportera eller presentera fall/berättelser/lösningar på en utmaning/problem på ett objektivt och ärligt sätt